News

 
 

09-12-2018  Sin Chew 2

09-12-2018  Sin Chew 1

09-12-2018  Kwang Hwa 4

09-12-2018  Kwang Hwa 3

09-12-2018  Kwang Hwa 2

09-12-2018  Kwang Hwa 1

09-12-2018  Kwang Ming 2

09-12-2018  Kwang Ming 1

08-12-2018  Sin Chew

24-11-2018  Kwang Ming 5

24-11-2018  Kwang Ming 4

24-11-2018  Kwang Ming 3

24-11-2018  Kwang Ming 2

24-11-2018  Kwang Ming 1

16-11-2018  Star 2

16-11-2018  Star 1

11-11-2018  Kwang Hwa 4

11-11-2018  Kwang Hwa 3

11-11-2018  Kwang Hwa 2

11-11-2018  Kwang Hwa 1

10-11-2018  Kwang Hwa 3

10-11-2018  Kwang Hwa 2

10-11-2018  Kwang Hwa 1 

04-11-2018  Kwang Hwa 2

04-11-2018  Kwang Hwa

04-11-2018  Kwang Ming 3

04-11-2018  Kwang Ming 2

04-11-2018  Kwang Ming

03-11-2018  Kwang Hwa 2

03-11-2018  Kwang Hwa

01-11-2018  Kwang Ming

31-10-2018  Kwang Hwa

31-10-2018  Kwang Ming

26-10-2018  Kwang Hwa

14-10-2018  Nanyang

14-10-2018 China Press

14-10-2018 Sin Chew

14-10-2018 Berita Harian

14-10-2018 New Sunday Times

14-10-2018 Star

25-09-2018 Kwang Ming

23-07-2018 Edge  

08-06-2018 Sin Chew

08-06-2018  Property Insight Prestigious Developer Awards 1

08-06-2018  Property Insight Prestigious Developer Awards 2

08-06-2018  Property Insight Prestigious Developer Awards 3

08-06-2018  Property Insight Prestigious Developer Awards 4

08-06-2018  Property Insight Prestigious Developer Awards 5

08-06-2018  Property Insight Prestigious Developer Awards 6

08-06-2018  Property Insight Prestigious Developer Awards 7

08-06-2018  Property Insight Prestigious Developer Awards 8

08-06-2018  China PressChina Press 1 

08-06-2018  China PressChina Press 2

08-06-2018  China PressChina Press 3

08-06-2018  China PressChina Press 4

08-06-2018  China PressChina Press 5

08-06-2018  China PressChina Press 6

08-06-2018  China PressChina Press 7

08-06-2018  China PressChina Press 8

04-06-2018  Sin Chew

04-06-2018  Hari Raya LED Lighting at Taman Bukit Kepayang 1

04-06-2018  Hari Raya LED Lighting at Taman Bukit Kepayang 2

04-06-2018  Hari Raya LED Lighting at Taman Bukit Kepayang 3

04-06-2018  Hari Raya LED Lighting at Taman Bukit Kepayang 4

04-06-2018  Hari Raya LED Lighting at Taman Bukit Kepayang 5

04-06-2018  Hari Raya LED Lighting at Taman Bukit Kepayang 6

04-06-2018  Hari Raya LED Lighting at Taman Bukit Kepayang 7

23-05-2018  Star Biz

03-05-2018 BrandLaureate Brand Leadership Award 1  

03-05-2018  BrandLaureate Brand Leadership Award 2  

03-05-2018  BrandLaureate Brand Leadership Award 3   

03-05-2018  BrandLaureate Brand Leadership Award 4

03-05-2018  BrandLaureate Brand Leadership Award 5

03-05-2018  BrandLaureate Brand Leadership Award 6

03-05-2018  BrandLaureate Signature Brand Award 1        

03-05-2018  BrandLaureate Signature Brand Award 2

03-05-2018  BrandLaureate Signature Brand Award 3

03-05-2018  BrandLaureate Signature Brand Award 4      

12-02-2018 Star 

12-02-2018  Focus

12-02-2018  Focus